Aşağıda açıklaması yapılmış olan proje tamamlanmış olup Turhal Halkının Hizmetine sunulmuştur.
İHALE:
Turhal İçmesuyu Temin, İletim-Dağıtım ve Depolama Tesislerinin Genişletilmesi ve Rehabilitasyonu İnşaatı Yapım İşi ve Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi İhalesi Tokat Valiliği, İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği,Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği görevlilerinin katılımı ile yapılmıştır. İhaleye dört firma katılmış olup en ekonomik teklife Merkezi Finans ve İhale Birimi onayı ile yapım işi verilmiştir.
YAPILAN İŞLER:

 • 1 adet 3000 m3 hacminde depo ve klorlama binasının yapımı
 • 1 adet 2000 m3 hacminde depo ve klorlama binasının yapımı
 • Kale su deposunun rehabilitasyonu
 • 1 adet 500 m3 hacminde toplama deposu ( Kayacık) yapımı
 • 1 adet pompa istasyonu (Kayacık)
 • 2 adet pompa istasyonu (Varvara ve Yavşan) yenilenmesi
 • Kayacıkta yeni kuyu açılması,EMP binasıinşaatı
 • Borsa mevcut kuyunun EMP binasının yenilenmesi
 • Kayacık kuyuları ile toplama deposu arasındaki terfi hattının yapımı
 • Toplama deposu ile kayacık deposu arasındaki Terfi hattının yapımı
 • Borsa kuyuları-Borsa depo arasındaki Terfi hattının yapımı
 • Cazibeli iletim hatları üzerine 2 adet vantuz ve 6 adet tahliye temini ve montajı
 • Şebeke iletim hatlarındaki asbestli çimento boruların (AÇB)değiştirilmesi
 • Çeşitli pompa istasyonlarında toplam 12 adet pompanın temini ve montajı
 • SCADA sisteminin kurulması
 • Terfi merkezlerinin elektrik alt yapısının yenilenmesi
 • Yapılacak işlere ait proje hizmetlerinin temini

TURHAL İÇME SUYU PROJESİ

Firmamız tarafında 2006 yılı içerisinde inşaatına başladığımız projemizi 2007 yılı içerisinde tamamladık. Proje kapsamında Kayacık Mahallesinde 3000 m3 su kapasiteli su deposu , Borsa Mahallesinde 2000 m3 su kapasiteli su deposu , Kayacık Mahallesinde 500 m3 su kapasiteli su toplama deposu inşa ettik. Bununla birlikte Kayacık Mahallesinde 6 gruplu pompa istasyonu yaparken , Varvara ve Yavşanlık pompa istasyonlarını yeniledik. Yine Kayacık ve Borsa Mahallelerinde sondaj çalışmaları yaparak yeni su kuyuları açtık ve Kale su deposunun tadilatını da gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalarla birlikte yine Kayacık Mahallesinde SCADA Kontrol Merkezi kurarak tüm su depolarını Bilgisayarlı ortamda oto kontrol    sistemi oluşturduk.

Proje Hedefi ise; Proje alanında yerleşik nüfusa 2035 yılına kadar sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun planlanması ve acil ihtiyaçların sağlanması , Sanayilerin ve besicilerin ihtiyacı olan suyun temin edilmesi , su kesintileri sırasında oluşan negatif basınçlar nedeni ile suyun kirlenmesinin önüne geçilmesi ve böylece salgın hastalıkların azaltılması , Şebekede kanserojen etkisi olan Asbestli Çimento Boruların değiştirilmesi , su kayıplarının azaltılması , pompaların verimli kullanılması gibi önlemlerle , suyun birim maliyetinin azaltılması , yapılan tasarrufla yeni yatırımların finanse edilmesi , Türkiye ve AB yönergelerine uygun içme suyu temini , Su Tahakkuk ve Tahsilat oranlarının yükseltilmesi , kullanan öder prensibine göre su tarifelerinin belirlenmesi , Abonelerle olan ilişkilerde modern yöntemler kullanılması , kurulan SCADA sistemi ile içme suyu sistemlerinin daha etkin gözlenmesi ve güvenilir işletme koşulları ile temiz su kaynaklarının verimli kullanımının sağlanması , Proje kapsamında su gelirinin arttırılması ile Belediyenin kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerine daha fazla kaynak ayrılması ve bu yatırımları da hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Web Page Maker, create your own web pages.